Homepage1

ปัทมวรรณ กรุ๊ปเอ็ม

กรุ๊ปเอ็มปรับทัพผู้บริหารแต่งตั้งปัทมวรรณ สถาพร ขึ้นแท่น CEO ประจำประเทศไทย

กรุ๊ปเอ็มกลุ่มบริษัทตัวแทนการลงทุนด้านสื่อของดับบลิวพีพีแต่งตั้งคุณปัทมวรรณ สถาพร ขึ้นรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ »