Homepage2

กรุ๊ปเอ็มนำ FINECAST บริการเทคโนโลยีโฆษณาทางโทรทัศน์แบบระบุตัวตนระบบแรกของโลกสู่ประเทศไทย

กรุ๊ปเอ็ม ประกาศเปิดตัว Finecast บริการเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มโทรทัศน์แบบระบุตัวตน (Addressable Television) ชั้นนำของโลกในประเทศไทย

อ่านต่อ »