IMG_7362[1]

กรุ๊ปเอ็มชี้ทางรอดแบรนด์ผ่านงานสัมมนาการตลาด FOCAL 2021

กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนาการตลาดประจำปีภายใต้ชื่อ GroupM FOCAL โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 11 ที่กรุ๊ปเอ็มได้จับมือกับเอเยนซี่ภายในเครือ ได้แก่ มายด์แชร์ มีเดียคอม เวฟเมคเกอร์ และเอ็มซิกส์ สรุปประเด็นสำคัญสำหรับนักการตลาด

งานสัมมนา FOCAL 2021 จัดขึ้นภายใต้รูปแบบ Virtual Conference โดยมีนักการตลาดด้านการสื่อสารและกลุ่มพันธมิตรสื่อจากทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นจำนวนกว่า 2,500 คน โดยกรุ๊ปเอ็มและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ท่านได้ร่วมกันนำเสนอ 4 ประเด็นสำคัญในอีก 12 เดือนข้างหน้าที่นักการตลาดต้องจับตาไว้ดังนี้

ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจจากโควิด-19
การใช้งานเทคโนโลยีและดาต้าเพื่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจ
การผสมผสานเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงอีคอมเมิร์ซเพื่อการขยายขีดจำกัดทางการตลาด

“กรุ๊ปเอ็ม ในฐานะกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจการบริหารการจัดการสื่ออันดับหนึ่งของโลกมีความมุ่งมั่นและหน้าที่ที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรามั่นใจในประสิทธิภาพการลงทุนด้านสื่อเพื่อเสริมสร้างยอดขาย อีกทั้งต้องการที่จะร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กลุ่มธุรกิจในทุกภาคส่วนกำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19”

“โควิด-19 ไม่เพียงแต่ส่งผลทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นักการตลาดและอุตสาหกรรมสื่อจึงต้องปรับบทบาทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากผลการศึกษาของกรุ๊ปเอ็มในปีที่ผ่านมา การระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ดียิ่งขึ้น สำหรับปีนี้กรุ๊ปเอ็มพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปจากปีก่อนอย่างมาก ทั้งในด้านวิถีชีวิต การตัดสินใจซื้อ ตลอดจนช่องทางการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจต้องปรับตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าวด้วยแผนกลยุทธ์ที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว”

ศิวัตร เชาวรียวงษ์
ประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)

โดยในงาน กรุ๊ปเอ็ม ได้นำเสนอผลการศึกษาจากงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคประจำปีภายใต้หัวข้อ 2021 Consumers Untold ซึ่งเป็นการศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภค ที่รวมไปถึงกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำทางความคิด และการใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทัศนคติ การเลือกที่จะจับจ่ายซื้อสินค้า และความสำคัญของอินเทอร์เน็ตกับผู้บริโภคชาวไทย

ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้บริหารแผนกพัฒนาและการตลาด และแพน จรุงธนาภิบาล รองผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ร่วมกันเผยอินไซท์ล่าสุดของคนไทยว่า การระบาดอย่างต่อเนื่องของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องของการเงิน การงาน ความกังวลต่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพ ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อและจับจ่ายให้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยผู้บริโภคกลับมาให้ความสำคัญกับผู้ขายและแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้มากกว่าการที่จะเสาะหาสินค้าที่มีราคาถูกที่สุดบนโซเชียลมีเดีย

ทางด้านพฤติกรรมการรับสื่อพบว่า ผู้บริโภคในแต่ละเจนเนอเรชั่นนั้นมีการใช้แพลตฟอร์มและสื่อโซเชียลต่าง ๆ ในกลุ่มช่วงอายุของตนเองอย่างชัดเจน ทั้งนี้รูปแบบการนำเสนอคลิปวิดีโอสั้นรูปแบบต่าง ๆ ทั้งละคร ซีรีย์ตลก ข่าว หรือแม้กระทั่งผลงานที่ผลิตจากตัวผู้บริโภคเอง กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในทุกกลุ่มอายุ

“เมื่อนักการตลาดเข้าใจถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและช่องทางในการซื้อที่เปลี่ยนไปก็จะสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานให้สร้างสรรค์ พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่ออย่างชาญฉลาด เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและประจักษ์ในเรื่องยอดขายไม่ว่าจะเป็นแบบออฟไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ”

ศิวัตร เชาวรียวงษ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

คลิก 2021 Consumers Untold
คลิก วิเคราะห์โอกาสของอินฟลูเอนเซอร์กับกลยุทธ์การตลาด

บทความน่าสนใจ

มายด์แชร์เผยกระแสการสื่อสารการตลาด ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

มายด์แชร์ เอเยนซีเครือข่ายด้านการสื่อสารและการตลาดในเครือ กรุ๊ปเอ็ม เผยในวันนี้ถึงกระแสหรือเทรนด์ที่จะมีผลต่อการวางแผนการสื่อสารของนักการตลาดในปี 2022

อ่านต่อ »

กรุ๊ปเอ็มจับมือทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพการซื้อโฆษณาด้วย HEADER BIDDING

ครั้งแรกของประเทศไทยที่นักโฆษณาและการตลาดสามารถบริหารจัดการแคมเปญโฆษณาบน CTV ได้ล่วงหน้า

อ่านต่อ »