Consumer Insights

ผ่าพฤติกรรมผู้บริโภคไทย

ผ่าพฤติกรรมผู้บริโภคไทยยุคโควิดกับงานวิจัย “2021 CONSUMERS UNTOLD”

แผนกพัฒนาและการตลาดของ กรุ๊ปเอ็ม ร่วมกับมีเดียเอเยนซี่ในเครือ ต่อยอดงานวิจัยผู้บริโภคชาวไทย “2021 CONSUMERS UNTOLD” เป็นปีที่สอง

อ่านต่อ »
ชีวิตมหาลัย

เปิดมุมมองวัยรุ่นไทย… กับชีวิตใหม่เมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ตามติดไปกับอินไซท์ของการก้าวเข้าไปเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนของชีวิตสำหรับน้อง ๆ วัยรุ่น

อ่านต่อ »
อินไซท์รั้วมหาวิทยาลัย

LIVE LIKE A FRESH GRAD – เจาะอินไซท์ก้าวแรกของชีวิตเมื่อก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย

กรุ๊ปเอ็มพาไปรู้จักกับอินไซท์ของน้อง ๆ ที่เพิ่งจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการใช้ชีวิตรวมถึงความคาดหวังจากชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา

อ่านต่อ »

กรุ๊ปเอ็มเจาะลึกอย่างต่อเนื่องกับพฤติกรรมผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตหน้าใหม่

เอ็มอินเตอร์แอคชั่น ดิจิทัลเอเยนซีที่ปรึกษาด้านการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจรใรเครือ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) โดย

อ่านต่อ »

“WELCOMING NEW INTERNET USER” ผลงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยล่าสุดจาก กรุ๊ปเอ็ม

เอ็มอินเตอร์แอ็คชั่น บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบดิจิตอลในเครือ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ได้ทำการวิจัยผู้บริโภคผ่านทางพฤติกรรมวิทยา (Ethology) และการทำการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-depth

อ่านต่อ »